Oeps, je lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...

Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Algemene voorwaarden

Wat je moet weten over een aankoop bij Motosix

Bij Motosix willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat je in Motosix stelt en nemen jouw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we je een klaar en duidelijk overzicht geven van jouw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien je dit meldt. De zetel van Motosix is gevestigd in België, te 9500 Ophasselt, Leopoldlaan 79. De hierna volgende verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die je terugvind op de website van Motosix.

1. Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen omvatten alles (zijn dus ook BTW inclusief), behalve de verzendingskosten (indien van toepassing). Motosix heeft wel het recht de aangeduide prijs te wijzigen, en dit voor u een bestelling plaatst. Aanbiedingen gelden zoals gewoonlijk zolang de voorraad strekt, of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.

2. Betaling

De betaling gebeurt steeds in EURO. Alle online betalingen worden maximaal beveiligd. Hiervoor werken we samen met Mollie . Mollie behoort tot de marktleiders in Europa inzake beveiligd online betalingsverkeer en biedt uiterst betrouwbare en hoogtechnologische oplossingen. Mollie is onafhankelijk ten opzichte van banken, waardoor met ieder van hen kan gewerkt worden. Zodoende kan je blijven samenwerken met jouw huidige bank of jouw keuze maken tussen de verschillende banken op de markt. Om je een optimale beveiliging te verzekeren maakt Mollie gebruik van voortdurend aangepaste SSL-certificaten.

Motosix heeft de PCI-certificatie, die uitgereikt wordt door Visa en MasterCard, en de TDC-certificatie van American Express geïmplementeerd. Zij leggen met name de 128 bits-codering en de krachtige coderingstechnieken op. Motosix integreert de 3D Secure-identificatieprocedures (Verified by Visa, MasterCard SecureCode en JCB J/Secure) om je een grotere bescherming tegen elektronische fraude te bieden. Voor een nog grotere veiligheid heeft Mollie tevens een pakket modules ontwikkeld, die jouw betaling nog sterker beveiligen op het vlak van het opsporen van fraude, de toegang van de gebruikers of het bewaren van de financiële gegevens. Gelieve het juiste kredietkaartnummer en de juiste vervaldatum mee te delen. Onjuiste informatie kan jouw bestelling vertragen of onuitvoerbaar maken. Betaling met kredietkaart is afhankelijk van de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart heeft verleend. Motosix is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.

De online controle en reservatie van jouw rekeningen zal gebeuren bij het aanvaarden door Motosix van jouw bestelling. Wij zorgen ervoor dat jouw kredietlijn pas wordt gedebiteerd bij het effectief verzenden van de artikels. De artikels blijven in ieder geval eigendom van Motosix totdat deze volledig vergoed werden, dit inclusief verzendingskosten en BTW. De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken te Gent.

3. Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

4. Uw persoonlijke gegevens

Motosix doet er alles aan om jouw gegevens te beschermen. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven. Je hebt steeds het recht om jouw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of jouw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand.

Geregistreerde klanten ontvangen als eerste en geheel gratis +/- 2 maal per maand onze newsletter met daarin de laatste nieuwtjes en promoties! Indien je jezelf wenst uit te schrijven, kan dat onderaan iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt.

5. Enkele dingen waarvoor we niet aansprakelijk kunnen gesteld worden

Motosix is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Motosix, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Motosix. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden. Motosix behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Teneinde misverstanden te vermijden hebben wij ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd is, maar ook duidelijk. Motosix bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is inderdaad altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, spijts onze voortdurende controle. Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

6. Retour

De klant heeft 15 kalenderdagen recht om zijn artikel retour te sturen. Deze worden enkel volledig terugbetaald indien deze in perfecte staat zijn. Met alle originele verpakkingen en etiketten zoals deze geleverd zijn. Anders zijn wij genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen. Of zelfs weigering van terugname.

Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

Contact

Sitemap

Legal

BTW: BE 0453.765.802
Leopoldlaan 79
9500 Ophasselt
GSM:  04 88 47 20 79
E-mail: info@motosix.be

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in en ontvang 10% korting op je eerstvolgende aankoop in onze webshop.